Türk-İslam Devletleri İle İlgili Sorular ve Cevaplar

1) İslam Devletinin siyasi yönetiminin Türklere geçtiği olay nedir?

- Selçuklular devrinde, Tuğrul Bey'in Bağdat Seferi ile Abbasi halifesini Şii Büveyhoğullarının baskından kurtarması.

2) İlk Türk- İslam medreseleri hangi devlette kurulmuştur?

- Büyük Selçuklu

3) Abbasi halifesi tarafından Mısır'a atanan Türk asıllı valilerin kurduğu devletler hangileridir?

-          Tolunoğlu  Ahmet - Tolunoğulları

-          Ferganalı Muhammet - Akşitler (ıhşidiler)

4) 1141 Katvan Savaşının sonucu nedir?

- Selçuklular Karahitaylılara (Moğol) yenildi  ve Türkistan Müslüman olmayan bir kavimin egemenliğine girdi.

5) Atabey, teokrasi, şer'i hukuk nedir?

- Atabey: Selçuklu şehzadelerinin eğitiminden sorumlu kişidir.

- Teokrasi: Dinsel yönetimdir. Kaynağını dinden alan (siyasi yetkisini dinden alan) yönetim biçimi.

- Şeri hukuk: Dini kurallara dayalı hukuk sistemi.

6) Hindistan da İslamiyet'in yayılmasını sağlayan Türk devleti kimdir?

- Gazneliler, Gazneli Mahmut.

7) Tolunoğulları ve Ihşidilerin kısa sürede yıkılmasına neden olan özellik nedir?

- Yönetici Türk, halkı Kıpti olması.

8)  Selçuklu devletinin resmen kuruluşu hangi olay ile olmuştur?

- Dandanakan (1040) savaşı (Gazneli-Selçuklu)

9) -Yöneticisi ve halkı Türk tür

- Türk kültürüne ve Türkçeye önem verilmiştir.

- İlk Müslüman Türk devletidir.

Bu devlet hangisidir?

-          Karahanlılar

10) Tanımlarını yapınız?

Naib: Hükümdara vekalet eden kişi (Niyabet-i Saltanat)

Müstevfi: Ekonomiden sorumlu kişi

Emir-i Dad: Adaletten sorumlu kişi

11) Memlükler hangi savaş ile kim tarafından yıkılmıştır?

- Osmanlılar tarafından (Yavuz Sultan Selim) 1517 Ridaniye savaşı ile yıkılmıştır

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !